§1 Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy „CSTAL – Producent Garaży Blaszanych”, którego właścicielem jest Tomasz Cichoń z siedzibą w: województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI, gmina/dzielnica/delegatura: GRUSZÓW adres: KAWEC 60, NIP: 6811943394, REGON: 361957333. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
Sklep dostępny jest w Internecie na witrynie www.cstal.pl, („Witryna”). Produkty („Produkty”) to wszelkie towary i usługi, które Klient („Klient”) może nabyć w Sklepie. Wszelkie Produkty posiadają deklaracje producentów o zgodności z obowiązującymi normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia („Zamówienie”), wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie. Wszystkie ceny podane w Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Cena wyświetlana przy Produkcie nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena Produktów oraz cena przesyłki. Na każdy towar oraz na koszt przesyłki Sklep wystawia paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/.

§2 Składanie zamówień

Ilość oferowanych Produktów w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. Sklep zastrzega sobie prawo odwołania lub ograniczenia części oferty lub zmiany asortymentu bez podania przyczyn. Zamówienia będą przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. Zgłoszenia są przyjmowane 24 h/dobę za pośrednictwem Witryn. Klient zobowiązany jest do podania dokładnego adresu e-mail oraz numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia oraz jego szczegółów. Nieprawidłowo wypełnione formularze Zamówienia nie będą przyjmowane. Zamówienia będą rozpatrywane w ciągu 72h roboczych od dnia ich złożenia. Warunkiem realizacji Zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu Zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia lub braku odmowy realizacji Zamówienia ze strony Sklepu w ciągu 24 godzin roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. W przypadku wybranej płatności przelewem, Zamówienie będzie realizowane po wpłynięciu należnej kwoty na konto Sklepu. Zamówienia, dla których nie dokonano płatności w ciągu 7 (siedem) dni od daty ich potwierdzenia przez Sklep zostają anulowane. Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy. Czas wysyłki jest to czas potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki, wynosi do dwóch dni roboczych. Czas dostawy jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu Klienta przez firmę kurierską. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu prawidłowego potwierdzenia zamówienia. Sklep może odmówić wysyłki zamówienia „za pobraniem” osobom, które w przeszłości nie odbierały przesyłek wysyłanych tym trybem. W takim wypadku jedyna forma płatności za zamówienie to przedpłata.

§3 Dostawa i Montaż

Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy CSTAL. Szczegółowe zasady dostawy i montażu towarów do domu Klienta określa niniejszy regulamin. Koszt dostawy i montażu jest zależny od województwa tj:
-małopolskie, śląskie, podkarpackie – Gratis
-łódzkie, opolskie, świętokrzyskie +50zł
-mazowieckie, lubelskie, dolnośląskie +100zł
-kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie +150zł
-podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie +150zł
Dostawy odbywają się na adres podany w zamówieniu. Termin dostawy od 1-4 tygodni. Sklep nie realizuje dostaw zagranicznych. Produkty dostarczane są w wyznaczonym przez producenta terminie.
Przygotowanie podłoża oraz zakotwiczenie garażu jest po stronie Zamawiającego (podłoże wypoziomowane – wylewka, fundament lub płyty betonowe).
Firma CSTAL nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane podłoże oraz źle wykonane zakotwiczenie.
Ściany garażu pokryte są folia ochronną. Usunięcie folii spoczywa po stronie zamawiającego. FOLIĘ OCHRONNĄ Z BLACHY NALEŻY
ŚCIĄGNĄĆ W DNIU MONTAŻU.
Montaż gratis tylko w dniu dostawy. W przypadku braku przygotowanego podłoża montaż w zakresie klienta.
Klient ma zapewnić dojazd bezpośrednio do podłoża gdzie ma być montaż garażu.
Firma Cstal wykonuje otwory okienne na wymiar podany przez klienta. W zakresie klienta jest zakup i montaż okna.
Konstrukcje garaży malowane są farbą podkładową w kolorze brązowym. W zakresie klienta jest pomalowanie konstrukcji farbą nawierzchniową.
Firma Cstal nie wykonuje obróbek blacharskich garaży.
Firma Cstal nie wykonuje orynnowania garaży. Zakup i montaż rynien jest w zakresie klienta.

Usuwanie śniegu z dachu garażu:
Klient zobowiązany jest do regularnego usuwania śniegu z dachu garażu. Obowiązek ten wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony konstrukcji garażu przed potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi nadmiernym obciążeniem śniegiem. Usuwanie śniegu powinno być przeprowadzane w sposób bezpieczny, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, aby nie uszkodzić powierzchni dachu oraz konstrukcji garażu.W przypadku zaniedbania obowiązku regularnego usuwania śniegu, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nadmiernego obciążenia dachu garażu, w tym za ewentualne uszkodzenia konstrukcji. Firma CSTAL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Klienta obowiązku regularnego usuwania śniegu z dachu garażu.

§4 Płatności

Sklep oferuje następujące formy płatności:
– płatność po dostawie i montażu – klient płaci za całość dostawie i wykonanym montażu
– płatność z góry – za towar klient płaci przelewem z góry

§5 Reklamacje, Rękojmia

Sklep ma prawny obowiązek dostarczenia produktów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie produktu i które były podstawą obniżenia jego ceny. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres: Kawec 60, 32-414 Gruszów lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@cstal.pl. Do zgłoszenia reklamacji wymagany jest numer fv.

§6 Zwrot Towaru, Odstąpienie od Umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 grudzień 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, nie ma prawa do zwrotu towaru, który jest wykonany na wymiar podany przez zamawiającego. (Produkt wykonany na indywidualne zamówienie).

§7 Ochrona danych osobowych

Sklep zapewnia poufność zgromadzonych informacji o Klientach zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zawarte w zamówieniu są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883. W szczególności zbiór danych osobowych jest zgłoszony w GIODO (Nr księgi: 134235, Nr zgł.: 016464/2013). Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu w celu realizacji Zamówienia. Zarejestrowane dane mogą zostać użyte w celach marketingowych poprzez przesłanie informacji handlowych na zarejestrowany adres e-mail, jednak tylko w wypadku, gdy Klient się na to zgodzi podczas rejestracji. Klient ma prawo do poprawiania swoich danych osobowych w każdej chwili po zalogowaniu się do naszego Sklepu, w tym również może wycofać zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych. Klient ma prawo do skasowania swoich danych po uprzednim kontakcie z obsługą Sklepu poprzez dane kontaktowe wymienione na końcu Regulaminu.

§8 Postanowienia końcowe

Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich za 1 szt. i zawierają podatek VAT. Każdy Klient otrzymuje od Sklepu na dowód zakupu towaru paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT, należy wtedy podać dane do faktury oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonania Zamówienia.

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:
Firma CSTAL – Producent Garaży Blaszanych
Tomasz Cichoń
Kawec 60, 32-414 Gruszów
e-mail: biuro@cstal.pl
tel: +48 504 966 887

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017